KURS OG KONFERANSER

KURS OG KONFERANSER

Hopen Brygge er et rolig og inspirerende møtested for mennesker som arbeider sammen og skal bli bedre kjent med hverandre, samtidig som de har en eller flere oppgaver å utføre.

Vi har eget møterom med prosjektor, flipover og trådløst nettverk, med plass til 15 personer.

Med havet som nærmeste nabo, gir det inspirasjon og ro i ”sjelen”.

Man kan komme reisende til Smøla via ferge fra Sandvika til Edøy. Til Sandvika kommen man enten via ferge fra Kristiansund eller via Imarsundforbindelsen dersom man kommer nordfra. Man kan også reise til Smøla uten bil, da benytter man Kystekspressen som har 3 daglige avganger fra Trondheim og 4 avganger fra Kristiansund. Kystekspressen anløper Edøy og fra Edøy kan man reise videre til Hopen Brygge med buss eller taxi.

Ruteinformasjon finnes på følgende nettsteder:

www.fjord1.no

www.fosennamsos.no

www.frammr.no/Ruter/Buss

Kontakt oss